tham quan nhà máy

Nhà máy của chúng tôi có thể hoàn thành khoảng 20 container mỗi tháng, 30.000 chiếc cối & chày, 100.000 chiếc coaster, 50.000 chiếc placemat.

1609730477_8da3532e4bb60122f29ff2492879ae6
1609730476_1c06dcb42e4e899c98b00dac687c7ab
1609730566_IMG_8368
1609730566_IMG_8367
1609730562_IMG_8366(20200613-035535)